"drzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drzeć" po polsku

drzeć

obrazek do "tear" po polsku Unpick the lining from the
czasownik
 1. tear , ****
  • drzeć, rozdzierać [przechodni]
   Don't tear this document while copying! (Nie podrzyj tego dokumentu w czasie kopiowania!)
   I have torn my blouse on a thorn. (Rozdarłam bluzkę o kolec.)
   His clothes were old and torn. (Jego ubrania były stare i podarte.)
 2. rip **
 3. rend
phrasal verb
 1. tear something up  
  Jane tore up his letter. (Jane podarła list od niego.)
  I will tear all my notes up if I pass this exam. (Podrę wszystkie moje notatki, jeśli zdam ten egzamin.)
  He tore their pictures up. (On podarł ich zdjęcia.)
  She tore old bills up and threw them into a bin. (Ona podarła stare rachunki i wrzuciła do kosza.)
 2. rip something up

powered by  eTutor logo