"być drogim" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być drogim" po polsku

być drogim

idiom
 1. blow a hole in something  
czasownik
 1. do not come cheap  
obrazek do "beloved" po polsku
przymiotnik
 1. expensive , ***  
  This watch is too expensive for me. (Ten zegarek jest dla mnie za drogi.)
  She bought a very expensive dress. (Ona kupiła bardzo drogą sukienkę.)
  Living in the city is really expensive. (Życie w mieście jest naprawdę drogie.)
  link synonimy: pricey, spendy
 2. beloved **
  • ukochany, drogi
   My beloved wife died two years ago. (Moja ukochana żona zmarła dwa lata temu.)
   This beloved country is threatened. (Ten ukochany kraj jest zagrożony.)
   His beloved son studies at the university. (Jego ukochany syn studiuje na uniwersytecie.)
 3. dear , **
  • drogi, szanowny (używane w nagłówkach listów)
   Dear Sir or Madam, (at the beginning of a letter) (Szanowni Państwo, (na początku listu))
   Dear Kate, (at the beginning of a letter) (Droga Kate, (na początku listu))
  • drogi (np. przyjaciel) oficjalnie
   My dear friend died last year. (Mój drogi przyjaciel zmarł w zeszłym roku.)
   His brother was very dear to him. (Jego brat był mu bardzo drogi.)
   It's good to be back in dear old Warsaw. (Dobrze być z powrotem w kochanej starej Warszawie.)
  • drogi, kosztowny British English
   Cigarettes in the European Union are dearer than in the countries that are not the member states. (Papierosy w Unii Europejskiej są droższe niż w krajach niebędących krajami członkowskimi.)
   I thought he was a scrooge, but he bought the dearest TV. (Myślałem, że on jest skąpy, ale kupił najdroższy telewizor.)
   Wyrażenie to występuje głównie w brytyjskiej odmianie języka, ale i tam nie jest zbyt popularne, więc należy być ostrożnym z używaniem tego sformułowania.
 4. lush *
 5. darling *
  • drogi, najukochańszy, najdroższy
   She's always been my darling sister. (Ona zawsze była moją najukochańszą siostrą.)
   My darling wife is an angel. (Moja najukochańsza żona jest aniołem.)
   link synonim: cher
 6. valued
 7. pricey , pricy
 8. high-priced  
  having a high price
 9. high-cost
 10. cher
 11. spendy
 12. cost-prohibitive
 13. high-street
 14. expenseful dawne użycie  
 15. spenny British English slang  
 16. exy Australian English slang  
rzeczownik
 1. roads **   [tylko liczba mnoga]
  The roads in Poland are in bad shape. (Drogi w Polsce są w złym stanie.)
  There are far too many accidents on European roads. (Na europejskich drogach dochodzi do zbyt wielu wypadków.)
 2. tract *
  • przewód (pokarmowy), drogi (oddechowe), układ (rozrodczy) [policzalny]
   Nancy has a urinary tract infection. (Nancy ma zakażenie dróg moczowych.)
   Something seems to be stuck in the dog's food tract. (Wygląda na to, że coś utknęło w przewodzie pokarmowym psa.)
   We need to clear his air tract. (Musimy udrożnić jego drogi oddechowe.)
 3. swankiness
 4. trackside
 5. dautie dialekt , także: dawtie

Powiązane zwroty — "być drogim"

przysłówek
drogo = dearly +2 znaczenia
rzeczownik
odgałęzienie (drogi) = turnoff +1 znaczenie
idiom

powered by  eTutor logo