Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"najukochańszy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najukochańszy" po polsku

najukochańszy

przymiotnik
 1. darling *
  • drogi, najukochańszy, najdroższy
   She's always been my darling sister. (Ona zawsze była moją najukochańszą siostrą.)
   My darling wife is an angel. (Moja najukochańsza żona jest aniołem.)
   link synonim: cher
 2. dearest
rzeczownik
 1. dautie dialekt , także: dawtie
obrazek do "beloved" po polsku
przymiotnik
 1. beloved **
  • ukochany, drogi
   My beloved wife died two years ago. (Moja ukochana żona zmarła dwa lata temu.)
   This beloved country is threatened. (Ten ukochany kraj jest zagrożony.)
   His beloved son studies at the university. (Jego ukochany syn studiuje na uniwersytecie.)
 2. cherished
 3. pet **
  • ulubiony, ukochany
   Matthew is my pet student. (Matthew jest moim ulubionym uczniem.)
   Animals is his pet subject. (Zwierzęta to jego ulubiony temat.)
 4. cher
rzeczownik
 1. loved one *
  • ukochany, ukochana, bliska osoba
   You don't know what it's like to lose a loved one. (Nie wiesz jak to jest stracić bliską osobę.)
   This is my loved one, Jane. (To jest moja ukochana, Jane.)
 2. flame **
  • miłość, ukochany, ukochana potocznie
   He is her new flame. (On jest jej nowym ukochanym.)
   She has a new flame and he's Scottish! (Ona ma nowego ukochanego i on jest Szkotem!)
   I have a new flame, you should meet her! (Mam nową miłość, powinieneś ją poznać!)
 3. sweetheart *
 4. true love
 5. jill **
 6. beloved **
  • ukochany, luby (osoba, którą się kocha) przestarzale
   Would you like to go with me, my beloved? (Chciałabyś ze mną pójść, moja luba?)
 7. leman
 8. truelove
 9. oppo
 10. inamorato
 11. doy    BrE dialekt
 12. dowsabel
 13. sweeting
 14. turtledove , także: turtle dove
wykrzyknik
 1. lovie
 2. loveling

Powiązane zwroty — "najukochańszy"

przymiotnik
zakochany = in love +3 znaczenia
kochany = merry +1 znaczenie
niekochany = unloved +2 znaczenia
rzeczownik
ukochana = lady +1 znaczenie

powered by  eTutor logo