Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"zakochany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakochany" po polsku

zakochany

obrazek do "in love" po polsku
przymiotnik
 1. in love **
  • zakochany, zadurzony
   I'm in love with you. (Jestem w tobie zakochany.)
   I'm in love with my wife. (Jestem zakochany w mojej żonie.)
   "You look so happy!" "That's because I'm in love!" ("Wyglądasz na szczęśliwego!" "To dlatego, że jestem zakochany!")
   He's in love with her. (On jest w niej zakochany.)
 2. enamoured BrE , enamored AmE
 3. love-struck
 4. gone ,
 1. fall in love  
  In the movie, a young woman falls in love with an older man. (W filmie, młoda kobieta zakochuje się w starszym mężczyźnie.)
  I'm afraid to fall in love again. (Boję się znów zakochać.)

"zakochany" — Słownik kolokacji angielskich

in love kolokacja
 1. in przyimek + love rzeczownik = zakochany, zadurzony
  Bardzo silna kolokacja

  However, she is in love with the man who does not want her.

  Podobne kolokacje: