BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"banking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "banking" po angielsku

banking **

rzeczownik
 1. interes bankowy, bankowość [UNCOUNTABLE]
  2008 was the year of a deep crisis in banking. (Rok 2008 był rokiem głębokiego kryzysu bankowości.)
 2. przechył samolotu
  The banking has made my stomach turn. (Przechył samolotu sprawił, że skręcił mi się żołądek.)
przymiotnik
 1. bankowy
  Do you have a banking account? (Czy ma pan konto bankowe?)
  I transferred the money to your banking account number. (Przelałem pieniądze na twój numer konta bankowego.)
bank-of-england1 Rusty Riverbank | Man and Yak
rzeczownik
 1. bank [COUNTABLE]
  She went to the bank. (Ona poszła do banku.)
  How can I get to the bank? (Jak mogę dojść do banku?)
 2. brzeg (np. rzeki) [COUNTABLE]
  Let's sit down on the sandy river bank. (Usiądźmy na piaszczystym brzegu rzeki.)
  Only rich people live on the left bank of the river. (Tylko bogaci ludzie mieszkają na lewym brzegu rzeki.)
  I can see you on the opposite bank of the river. (Widzę cię na przeciwnym brzegu rzeki.)
 3. nasyp, skarpa, wał [COUNTABLE]
  I went up the grassy bank and looked at the river. (Wszedłem na trawiasty wał i popatrzyłem na rzekę.)
  The soldiers hid behind the bank. (Żołnierze skryli się za nasypem.)
 4. rząd (np. telewizorów, monitorów) [COUNTABLE]
  There is a bank of TV sets in the shop. (W sklepie jest rząd telewizorów.)
  I have a bank of monitors in my office. (Mam rząd monitorów w moim biurze.)
 5. obłok, tuman (np. chmur, mgły) [COUNTABLE]
  I saw a bank of clouds in the sky. (Zobaczyłem obłok chmur na niebie.)
  There is a bank of fog in my garden. (W moim ogrodzie jest tuman mgły.)
 6. bank (w grach hazardowych) [COUNTABLE]
  He is so rich because he broke the bank in a Las Vegas casino. (On jest taki bogaty, bo rozbił bank w kasynie w Las Vegas.)
 7. przechylenie (samolotu) [UNCOUNTABLE]
  The bank of the airplane lasted until it completely changed direction. (Przechylenie samolotu trwało dopóki on całkowicie nie zmienił kierunku.)
 8. strome zbocze, mielizna
 9. pochyłość
czasownik
 1. wpłacać pieniądze (do banku), trzymać pieniądze (w banku) [TRANSITIVE]
  I have to bank my money in case someone breaks into my house. (Muszę wpłacić pieniądze do banku na wypadek, gdyby ktoś włamał się do mojego domu.)
  It's dangerous to keep so much money in your house, you should bank it. (To niebezpieczne trzymać tak dużo pieniędzy w domu, powinieneś je wpłacić do banku.)
 2. korzystać z usług banku [INTRANSITIVE]
  My parents bank at Wells Fargo, but I definitely won't do that. (Moi rodzice korzystają z usług banku Wells Fargo, ale ja zdecydowanie nie zrobię tego.)
 3. przechylić się (podczas skrętu)
  His bike dangerously banked but he managed to keep his balance. (Jego rower niebezpiecznie się przechylił ale on zdołał utrzymać równowagę.)
przymiotnik
 1. bankowy
  Do you have a bank account? (Czy masz konto bankowe?)
  His bank account is empty. (Jego konto bankowe jest puste.)
 2. brzegowy (dot. rzeki)

powered by  eTutor logo