PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"trzymać pieniądze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trzymać pieniądze" po polsku

trzymać pieniądze

czasownik
  1. bank *****
    • wpłacać pieniądze (do banku), trzymać pieniądze (w banku) [przechodni]
      I have to bank my money in case someone breaks into my house. (Muszę wpłacić pieniądze do banku na wypadek, gdyby ktoś włamał się do mojego domu.)
      It's dangerous to keep so much money in your house, you should bank it. (To niebezpieczne trzymać tak dużo pieniędzy w domu, powinieneś je wpłacić do banku.)