PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"banking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

banking rzeczownik

rzeczownik + banking
Kolokacji: 14
investment banking • merchant banking • consumer banking • Internet banking • mortgage banking • ...
banking + rzeczownik
Kolokacji: 132
banking system • banking industry • banking company • banking sector • banking service • banking crisis • banking business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. banking system = system bankowy banking system
2. banking industry = przemysł bankowy, branża bankowa banking industry
3. banking company = przedsiębiorstwo bankowe banking company
4. banking sector = sektor bankowy banking sector
5. banking service = usługa bankowa banking service
6. banking crisis = kryzys bankowy banking crisis
7. banking business = działalność w zakresie bankowości banking business
11. banking law = prawo bankowe banking law
15. banking group = grupa bankowa banking group
16. investment banking firm = firma bankowa inwestycyjna investment banking firm
17. banking operation = manipulacja bankowa banking operation
18. banking regulation = rozporządzenie bankowe banking regulation
19. investment banking business = bankowość inwestycyjna biznes investment banking business
20. banking activity = działalność bankowa banking activity
21. banking firm = firma bankowa banking firm
22. banking family = rodzina bankowa banking family
24. banking house = dom bankowy banking house
25. banking executive = kierownictwo bankowe banking executive
27. banking practice = praktyka bankowa banking practice
28. banking division = podział bankowy banking division
29. banking center = centrum bankowe banking center
30. banking transaction = operacja bankowa banking transaction
31. banking expert = bankowiec banking expert
32. Lloyds Banking Group = Lloyds Grupa bankowa Lloyds Banking Group
33. banking career = kariera w bankowości banking career
34. banking community = społeczność bankowa banking community
35. banking reform = reforma bankowa banking reform
36. banking unit = jednostka bankowa banking unit
37. banking license = pozwolenie bankowe banking license
czasownik + banking
Kolokacji: 8
engage in banking • include banking • offer banking • provide banking • regulate banking • ...
przymiotnik + banking
Kolokacji: 27
retail banking • private banking • commercial banking • online banking • international banking • ...
przyimek + banking
Kolokacji: 13
in banking • of banking • on banking • for banking • to banking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.