"Banking official" — Słownik kolokacji angielskich

Banking official kolokacja
Popularniejsza odmiana: banking official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik bankowy
  1. banking rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Banking officials said the banks would in effect provide much of the money to pay the interest due them.

powered by  eTutor logo