"banking official" — Słownik kolokacji angielskich

banking official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik bankowy
  1. banking rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Banking officials said the banks would in effect provide much of the money to pay the interest due them.

powered by  eTutor logo