BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"MAP" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "MAP" po angielsku

Why you should book a Half Board holiday | Holiday Hypermarket
rzeczownik
 1. zakwaterowanie z częściowym wyżywieniem (śniadanie i kolacja, bez lunchu) [UNCOUNTABLE]
  This hotel offers half board accommodation at a good price. (Ten hotel oferuje zakwaterowanie z częściowym wyżywieniem w dobrej cenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

mitogen-activated protein , MAP (skrót)

rzeczownik
 1. kinaza białkowa aktywowana mitogenem
rzeczownik
 1. ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym
rzeczownik
 1. białka towarzyszące mikrotubulom [PLURAL]
Map - Wicipedia
rzeczownik
 1. mapa [COUNTABLE]
  Have you got a map? (Masz mapę?)
  Here is a map of Central Europe. (Tutaj jest mapa Europy Środkowej.)
  I didn't have a map and I got lost. (Nie miałem mapy i się zgubiłem.)
 2. gęba, ryj, ryło old-fashioned [COUNTABLE]
  Shut your map. (Zamknij gębę.)
  I don't like his map. (Nie podoba mi się jego gęba.)
 3. funkcja, odwzorowanie, przekształcenie, transformacja

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sporządzać mapę, przedstawiać na mapie [TRANSITIVE]
  I don't know this city, can you map it for me? (Nie znam tego miasta, czy możesz sporządzić jego mapę dla mnie?)
  We have to map the city, otherwise we'll be lost. (Musimy sporządzić mapę miasta, bo inaczej będziemy zgubieni.)
 2. mapować, sporządzać schemat, nanosić na mapę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. rusałka kratkowiec

"MAP" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "MAP" po polsku

MAP

rzeczownik
 1. design basis accident
Map - Wicipedia Universal City Vision Plan
rzeczownik
 1. map ***   [COUNTABLE]
  Have you got a map? (Masz mapę?)
  Here is a map of Central Europe. (Tutaj jest mapa Europy Środkowej.)
  I didn't have a map and I got lost. (Nie miałem mapy i się zgubiłem.)
 2. plan *****
  • mapa, plan (np. miasta) [COUNTABLE]
   This building isn't on the city plan. (Tego budynku nie ma na mapie miasta.)
   This city is so huge - we need a plan! (To miasto jest tak ogromne - potrzebujemy mapy!)
   zobacz także: plot, system
 3. chart ***
  • mapa (np. morza, gwiazd) [COUNTABLE]
   Samuel has a chart of the sea on his wall. (Samuel ma mapę morza na ścianie.)
   An astronomer owns many charts of the stars. (Astronom posiada wiele map gwiazd.)
 4. plot ***
 5. carte   old use

powered by  eTutor logo