14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
3. translate books = przetłumacz książki translate books
  • Together with his wife he has translated books from German into English.
  • Najafi began his literary activities in 1960s and translated several books.
  • He also translated several books and wrote some commentaries.
  • He is now translating books and working on new film projects.
  • He translated books from different languages into his native Bengali, the focus being on plays.
  • He was translated books, and he published articles from political science.
  • Still, he translated several books - one on English common law - for the emperor.
  • Later, using her linguistic skills, she earned a living by translating books and plays.
  • Since then, he has translated several books from Norwegian into English.
  • She also translated books and was fluent in five languages.
5. translate poetry = przetłumacz poezję translate poetry
6. translate poems = przetłumacz wiersze translate poems
7. translate ideas = przetłumacz pomysły translate ideas
8. translate the Bible = przetłumacz Biblię translate the Bible
9. translate documents = przetłumacz dokumenty translate documents
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.