"translate poems" — Słownik kolokacji angielskich

translate poems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumacz wiersze
  1. translate czasownik + poem rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Has translated many novels, short stories and poems of renowned writers viz.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo