"subject" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

subject czasownik

subject + przyimek
Kolokacji: 13
subjected to • subjected in • subjected from • subjected during • subjected with • ...
subject + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
totally subjected • routinely subjected • repeatedly subjected • constantly subjected • regularly subjected • ...

subject rzeczownik

rzeczownik + subject
Kolokacji: 55
test subject • core subject • interview subject • science subject • subject of speculation • subject of controversy • subject of debate • ...
subject + czasownik
Kolokacji: 66
subject ranging • subject includes • subject comes • subject comes up • subject teaches • ...
czasownik + subject
Kolokacji: 77
teach subjects • study subjects • choose subjects • cover subjects • tackle subjects • take subjects • include subjects • ...
przymiotnik + subject
Kolokacji: 257
human subject • favorite subject • academic subject • particular subject • controversial subject • main subject • British subject • ...
przyimek + subject
Kolokacji: 26
between subjects • among subjects • of subjects • by subject • for subjects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.