"subject" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

subject czasownik

subject + przyimek
Kolokacji: 13
subjected to • subjected in • subjected from • subjected during • subjected with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
3. subjected from = wystawiony z subjected from
4. subjected during = wystawiony podczas subjected during
5. subjected with = wystawiony z subjected with
6. subjected at = wystawiony przy subjected at
subject + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
totally subjected • routinely subjected • repeatedly subjected • constantly subjected • regularly subjected • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.