"subjected from" — Słownik kolokacji angielskich

subjected from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawiony z
  1. subject czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    The area is subjected to heavy rain from fall to early spring.

    Podobne kolokacje: