"subjected in" — Słownik kolokacji angielskich

subjected in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawiony w
  1. subject czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    God only knows what Michael was subjected to in his early years.

    Podobne kolokacje: