"compulsory subject" — Słownik kolokacji angielskich

compulsory subject kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedmiot obowiązkowy
  1. compulsory przymiotnik + subject rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1999, it became a compulsory subject until the age of 16.