"interview subject" — Słownik kolokacji angielskich

interview subject kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): temat wywiadu
  1. interview rzeczownik + subject rzeczownik
    Silna kolokacja

    Interview subjects should always know to whom they are talking.