14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(2) surround, enclose
Kolokacji: 2
1. space comes = przestrzeń przychodzi space comes
2. space makes = przestrzeń robi space makes
3. space goes = przestrzeń idzie space goes
4. space becomes = przestrzeń staje się space becomes
5. space creates = przestrzeń stwarza space creates
6. space grows = przestrzeń rośnie space grows
7. space forms = formy kosmiczne space forms
8. space dumbs down = przestrzeń dumbs w dół space dumbs down
9. space gets = przestrzeń dostaje space gets
10. space walks = spacery w przestrzeni kosmicznej space walks
(7) exist, consist
Kolokacji: 2
(8) mean, feature, call, evoke
Kolokacji: 4
(9) expand, shrink, stretch
Kolokacji: 3
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.