14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
3. toward space = w kierunku przestrzeni toward space
6. throughout space = w przestrzeni throughout space
8. beyond space = poza przestrzenią beyond space
9. around the space = około przestrzeni around the space
10. that space = ta przestrzeń that space
11. without space = bez przestrzeni without space
12. such as space = taki jak przestrzeń such as space
13. inside the space = wewnątrz przestrzeni inside the space
14. against space = przeciwko przestrzeni against space

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.