Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(2) parking, park, seating
Kolokacji: 3
1. floor space = powierzchnia floor space
2. gallery space = przestrzeń galerii gallery space
3. classroom space = klasa przestrzeń classroom space
4. loft space = strych przestrzeń loft space
5. theater space = scena przestrzeń theater space
6. building space = budynek przestrzeń building space
7. basement space = przestrzeń w suterenie basement space
8. cabin space = kabina przestrzeń cabin space
9. hotel space = przestrzeń hotelowa hotel space
10. attic space = strych przestrzeń attic space
11. hangar space = hangar przestrzeń hangar space
12. restaurant space = restauracja przestrzeń restaurant space
13. dormitory space = przestrzeń akademicka dormitory space
14. library space = przestrzeń biblioteczna library space
15. billboard space = billboard przestrzeń billboard space
16. kitchen space = przestrzeń kuchenna kitchen space
17. lobby space = lobby przestrzeń lobby space
18. engineering space = inżynieria przestrzeń engineering space
19. dwelling space = mieszkanie przestrzeń dwelling space
20. first-floor space = przestrzeń na pierwszym piętrze first-floor space
21. stowage space = załadowanie przestrzeń stowage space
22. atrium space = przedsionek przestrzeń atrium space
23. upstairs space = przestrzeń na górze upstairs space
24. room space = pokój przestrzeń room space
25. auditorium space = widownia przestrzeń auditorium space
26. corner space = przestrzeń narożnikowa corner space
27. column space = kolumna przestrzeń column space
(6) breathing, dining
Kolokacji: 2
(9) advertising, ad, circulation
Kolokacji: 3
(14) vector, expansion
Kolokacji: 2
(16) year, day, leisure, freezer
Kolokacji: 4
(17) warehouse, museum
Kolokacji: 2
(20) Federation, US, NASA
Kolokacji: 3
(24) garden, yard
Kolokacji: 2
(25) luggage, trunk
Kolokacji: 2
(26) garage, storefront
Kolokacji: 2
(27) drive, road, mall, sidewalk
Kolokacji: 4
(30) Trading, selling, shopping
Kolokacji: 3
(31) prison, jail, detention
Kolokacji: 3
(32) search, research
Kolokacji: 2
(33) pore, channel
Kolokacji: 2
(34) worship, burial, prayer
Kolokacji: 3
(36) tenant, lease
Kolokacji: 2
(37) input, bunk
Kolokacji: 2
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.