Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 63
1. rent space = przestrzeń czynszu rent space
3. sell space = sprzedaj przestrzeń sell space
4. buy space = kup przestrzeń buy space
5. find space = znajdź przestrzeń find space
6. get space = dostać przestrzeń get space
7. clear a space = zrób przestrzeń clear a space
8. take up space = zajmować miejsce, zabierać miejsce take up space
9. divide the space = dziel przestrzeń divide the space
10. gain space = przyrost przestrzeń gain space
11. acquire space = nabądź przestrzeń acquire space
12. find in space = znajdź w przestrzeni find in space
13. get in space = kup przestrzeń get in space
14. develop space = rozwiń przestrzeń develop space
15. get into space = pomieść przestrzeń get into space
16. divide into several spaces = podział do kilku przestrzeni divide into several spaces
17. space is separated = przestrzeń jest podzielona space is separated
18. purchase space = zakup przestrzeń purchase space
19. obtain space = uzyskaj przestrzeń obtain space
20. borrow space = zapożycz przestrzeń borrow space
(11) reserve, allocate, allot
Kolokacji: 3
(12) lose, compete
Kolokacji: 3
(15) know, live, inhabit
Kolokacji: 3
(17) maximize, clutter
Kolokacji: 2
(18) consist, house, deserve, suit
Kolokacji: 4
(19) vacate, emerge
Kolokacji: 2
(20) hang, zip, secure
Kolokacji: 3
(21) mean, denote, intend
Kolokacji: 3
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.