Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
(13) age, Atlantis, history
Kolokacji: 3
(16) Telescope, telescope
Kolokacji: 2
(17) opera, communication, Theater
Kolokacji: 3
(18) Columbia, city
Kolokacji: 2
(21) debris, junk, dust
Kolokacji: 3
(23) Needle, buff
Kolokacji: 2
(26) x, v
Kolokacji: 2
(27) rock, blanket
Kolokacji: 2
(30) Jam, Mountain
Kolokacji: 2
(31) environment, habitat
Kolokacji: 2
(32) requirement, need, shortage
Kolokacji: 3
1. space requirement = wymóg kosmiczny space requirement
2. space need = potrzeba kosmiczna space need
3. space shortage = niedobór kosmiczny space shortage
(36) helmet, armor, liner
Kolokacji: 3
(37) Mir
Kolokacji: 1
(39) warp, lane
Kolokacji: 2
(41) problem, crunch
Kolokacji: 2
(42) time, dimension
Kolokacji: 2
(43) laboratory, lab
Kolokacji: 2
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.