Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 63
1. make space = zrobić miejsce make space
2. space designed = przestrzeń zaprojektowała space designed
3. build space = zbuduj przestrzeń build space
5. space is called = do przestrzeni dzwonią space is called
6. put space = położona przestrzeń put space
7. double one's space = podwójnie czyjś przestrzeń double one's space
8. represent space = reprezentuj przestrzeń represent space
9. make into space = zrób do przestrzeni make into space
10. play in the space = zagraj w przestrzeni play in the space
11. distort space = sfałszuj przestrzeń distort space
12. organize space = zorganizuj przestrzeń organize space
13. space established = przestrzeń założyła space established
14. arrange space = zorganizuj przestrzeń arrange space
15. act on the space = akt na przestrzeni act on the space
(11) reserve, allocate, allot
Kolokacji: 3
(12) lose, compete
Kolokacji: 3
(15) know, live, inhabit
Kolokacji: 3
(17) maximize, clutter
Kolokacji: 2
(18) consist, house, deserve, suit
Kolokacji: 4
(19) vacate, emerge
Kolokacji: 2
(20) hang, zip, secure
Kolokacji: 3
(21) mean, denote, intend
Kolokacji: 3
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.