BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 63
6. reach space = zasięg przestrzeń reach space
7. open a space = otwórz przestrzeń open a space
8. donate space = ofiaruj przestrzeń donate space
9. provide with space = dostarcz przestrzeń provide with space
10. free space = wolna przestrzeń free space
11. afford space = pozwól sobie na przestrzeń afford space
12. extend one's living space = poszerzać czyjś przestrzeń extend one's living space
13. open up space = otwarty w górę przestrzeni open up space
14. free up space = wolny w górę przestrzeni free up space
15. yield space = produkcja przestrzeń yield space
16. space is released = przestrzeń jest zwolniona space is released
17. space is equipped = przestrzeń jest wyposażona space is equipped
(11) reserve, allocate, allot
Kolokacji: 3
(12) lose, compete
Kolokacji: 3
(15) know, live, inhabit
Kolokacji: 3
(17) maximize, clutter
Kolokacji: 2
(18) consist, house, deserve, suit
Kolokacji: 4
(19) vacate, emerge
Kolokacji: 2
(20) hang, zip, secure
Kolokacji: 3
(21) mean, denote, intend
Kolokacji: 3
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.