Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(2) parking, park, seating
Kolokacji: 3
(6) breathing, dining
Kolokacji: 2
(9) advertising, ad, circulation
Kolokacji: 3
(14) vector, expansion
Kolokacji: 2
(16) year, day, leisure, freezer
Kolokacji: 4
(17) warehouse, museum
Kolokacji: 2
(20) Federation, US, NASA
Kolokacji: 3
(24) garden, yard
Kolokacji: 2
(25) luggage, trunk
Kolokacji: 2
(26) garage, storefront
Kolokacji: 2
(27) drive, road, mall, sidewalk
Kolokacji: 4
1. passenger space = pomieszczenie pasażerskie passenger space
2. roof space = dach przestrzeń roof space
3. car parking space = miejsce do parkowania samochodowe car parking space
4. cap space = czapka przestrzeń cap space
5. window space = okno przestrzeń window space
6. buffer space = ochrona przestrzeń buffer space
7. wing space = skrzydło przestrzeń wing space
8. shelter space = schronienie przestrzeń shelter space
(30) Trading, selling, shopping
Kolokacji: 3
(31) prison, jail, detention
Kolokacji: 3
(32) search, research
Kolokacji: 2
(33) pore, channel
Kolokacji: 2
(34) worship, burial, prayer
Kolokacji: 3
(36) tenant, lease
Kolokacji: 2
(37) input, bunk
Kolokacji: 2
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.