KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 63
1. rent space = przestrzeń czynszu rent space
3. save space = oprócz przestrzeni save space
8. sell space = sprzedaj przestrzeń sell space
9. make space = zrobić miejsce make space
10. space designed = przestrzeń zaprojektowała space designed
11. buy space = kup przestrzeń buy space
12. find space = znajdź przestrzeń find space
13. need space = potrzebować wolności, potrzebować swobody need space
15. include space = obejmuj przestrzeń include space
17. add space = dodaj przestrzeń add space
19. preserve space = zachowaj przestrzeń preserve space
20. take space = zajmuj przestrzeń take space
21. get space = dostać przestrzeń get space
22. see space = zobacz przestrzeń see space
23. build space = zbuduj przestrzeń build space
24. want space = chciej przestrzeń want space
25. use as office space = wykorzystanie jako powierzchnia biurowa use as office space
26. space defined = przestrzeń określiła space defined
27. explore space = zbadaj przestrzeń explore space
28. devote space = poświęć przestrzeń devote space
29. stare into space = patrzeć przed siebie (np. w szoku) stare into space
30. launch into space = wystrzelenie do przestrzeni launch into space
31. float in space = pływak w przestrzeni float in space
32. space reserved = przestrzeń zachowała space reserved
33. reach space = zasięg przestrzeń reach space
34. clear a space = zrób przestrzeń clear a space
35. travel through space = podróż przez przestrzeń travel through space
36. take up space = zajmować miejsce, zabierać miejsce take up space
37. send into space = wyślij do przestrzeni send into space
38. go into space = wejdź do przestrzeni go into space
42. space is limited = przestrzeń jest niewielka space is limited
43. lose in space = przegraj w przestrzeni lose in space
44. space enclosed = przestrzeń otoczyła space enclosed
45. look for space = poszukaj przestrzeni look for space
47. enter the space = wejdź do przestrzeni enter the space
48. space surrounded = przestrzeń otoczyła space surrounded
49. space is called = do przestrzeni dzwonią space is called
50. space allocated = przestrzeń przydzieliła space allocated
51. move through space = rusz się przez przestrzeń move through space
52. put space = położona przestrzeń put space
53. double one's space = podwójnie czyjś przestrzeń double one's space
54. space known = przestrzeń znany space known
55. consider space = uważaj przestrzeń consider space
56. live in space = żyj w przestrzeni live in space
57. protect space = chroń przestrzeń protect space
58. send with no spaces = wyślij z żadnymi przestrzeniami send with no spaces
59. turn into a space = zmień się w przestrzeń turn into a space
60. space dedicated = przestrzeń poświęciła space dedicated
61. cross the space = przekrocz przestrzeń cross the space
62. open a space = otwórz przestrzeń open a space
63. cover the space = przykryj przestrzeń cover the space
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.