Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(2) surround, enclose
Kolokacji: 2
1. space seems = przestrzeń wydaje się space seems
2. space looks = przestrzeń patrzy space looks
3. space remains = przestrzeń pozostaje space remains
4. space begins = przestrzeń zaczyna się space begins
5. space appears = przestrzeń pojawia się space appears
6. space needs = przestrzeń potrzebuje space needs
7. space feels = przestrzeń czuje space feels
8. space shows = przestrzeń pokazuje space shows
9. space represents = przestrzeń reprezentuje space represents
10. space belongs = przestrzeń należy space belongs
11. space corresponds = przestrzeń korespondować space corresponds
12. space requires = przestrzeń wymaga space requires
13. space costs = koszty kosmiczne space costs
14. space defines = przestrzeń określa space defines
(7) exist, consist
Kolokacji: 2
(8) mean, feature, call, evoke
Kolokacji: 4
(9) expand, shrink, stretch
Kolokacji: 3
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.