Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 101
(11) extra, additional
Kolokacji: 2
(17) cramped, airy, roomy
Kolokacji: 3
(18) tight, compact
Kolokacji: 2
(23) dark, black, hidden, black-box
Kolokacji: 4
(32) sacred, dedicated, hallowed
Kolokacji: 3
(35) metric, metered
Kolokacji: 2
(36) entire, total, whole, digital
Kolokacji: 4
(37) dead, cold, complete, perfect
Kolokacji: 4
(38) single, only, dual
Kolokacji: 3
(42) recreational, educational
Kolokacji: 2
(43) different, unique, unusual
Kolokacji: 3
(45) adequate, equal, unfilled
Kolokacji: 3
(54) following, old, darkened
Kolokacji: 3
(56) surrounding, nearby
Kolokacji: 2
(57) vertical, horizontal, warped
Kolokacji: 3
(58) quiet, silent, sonic
Kolokacji: 3
(59) flexible, collaborative
Kolokacji: 2
(61) high, top, lofty, best
Kolokacji: 4
(66) bright, sleek, luminous
Kolokacji: 3
(67) curved, semicircular
Kolokacji: 2
(69) separable, endless, continuous
Kolokacji: 3
(70) linear, covered, simple
Kolokacji: 3
(72) shallow, derelict
Kolokacji: 2
(73) high-ceilinged, low-ceilinged
Kolokacji: 2
(75) excess, necessary, much-needed
Kolokacji: 3
(76) two-story, three-story
Kolokacji: 2
(78) abstract, conceptual, ideal
Kolokacji: 3
(79) ordinary, popular, sculptural
Kolokacji: 3
1. Air-conditioned space = Lotniczy-uwarunkować/uwarunkowywać przestrzeń Air-conditioned space
2. cool space = chłodna przestrzeń cool space
3. unheated space = nieogrzewana przestrzeń unheated space
(82) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(83) dim, shadowy, shadowed
Kolokacji: 3
(85) orbital, suborbital
Kolokacji: 2
(89) live-work, living, coveted
Kolokacji: 3
(90) contemplative, meditative
Kolokacji: 2
(91) well-lighted, sunlit
Kolokacji: 2
(93) gray, terminal, intermediate
Kolokacji: 3
(94) gaping, yawning
Kolokacji: 2
(95) minimal, scarce, minimum
Kolokacji: 3
(96) Canadian, American
Kolokacji: 2
(98) shaped, L-shaped
Kolokacji: 2
(99) visual, accessible, visible
Kolokacji: 3
(100) suburban, vascular
Kolokacji: 2
(101) Terran
Kolokacji: 1
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.