Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"space" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

space rzeczownik

rzeczownik + space
Kolokacji: 182
office space • parking space • storage space • exhibition space • floor space • gallery space • breathing space • studio space • ...
space + rzeczownik
Kolokacji: 212
space station • space shuttle • space agency • space program • space travel • space exploration • space flight • Space Museum • ...
space + czasownik
Kolokacji: 57
space allows • space surrounding • space contains • space includes • space comes • ...
czasownik + space
Kolokacji: 163
rent space • share space • save space • provide space • sell space • allow space • contain space • offer space • space designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 63
1. launch into space = wystrzelenie do przestrzeni launch into space
2. float in space = pływak w przestrzeni float in space
3. travel through space = podróż przez przestrzeń travel through space
4. send into space = wyślij do przestrzeni send into space
5. go into space = wejdź do przestrzeni go into space
6. move through space = rusz się przez przestrzeń move through space
7. send with no spaces = wyślij z żadnymi przestrzeniami send with no spaces
8. turn into a space = zmień się w przestrzeń turn into a space
9. work in space = praca w przestrzeni work in space
10. seek space = szukaj przestrzeni seek space
11. fly in space = mucha w przestrzeni fly in space
12. light the space = światło przestrzeń light the space
13. come to a space = przyjdź na przestrzeń come to a space
14. come in the space = wejdź do przestrzeni come in the space
15. lead to a space = zaprowadź do przestrzeni lead to a space
16. come from space = pochodź z przestrzeni come from space
17. work space = przestrzeń robocza work space
18. fly into space = mucha do przestrzeni fly into space
19. come into a space = wchodź do przestrzeni come into a space
20. pull into a parking space = wciągnij do miejsca do parkowania pull into a parking space
21. crowd into a space = tłum do przestrzeni crowd into a space
22. move into the space = rusz się do przestrzeni move into the space
23. hurtle through space = pędź przez przestrzeń hurtle through space
24. lead into a space = zaprowadź do przestrzeni lead into a space
(11) reserve, allocate, allot
Kolokacji: 3
(12) lose, compete
Kolokacji: 3
(15) know, live, inhabit
Kolokacji: 3
(17) maximize, clutter
Kolokacji: 2
(18) consist, house, deserve, suit
Kolokacji: 4
(19) vacate, emerge
Kolokacji: 2
(20) hang, zip, secure
Kolokacji: 3
(21) mean, denote, intend
Kolokacji: 3
przymiotnik + space
Kolokacji: 436
open space • public space • empty space • outer space • retail space • green space • deep space • interior space • narrow space • ...
przyimek + space
Kolokacji: 27
into space • through space • in space • of space • from space • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.