ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"shooting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shooting rzeczownik

rzeczownik + shooting
Kolokacji: 34
school shooting • percent shooting • police shooting • target shooting • location shooting • ...
shooting + rzeczownik
Kolokacji: 53
shooting guard • shooting death • shooting star • shooting gallery • shooting incident • shooting schedule • ...
shooting + czasownik
Kolokacji: 32
shooting occurs • shooting begins • shooting starts • shooting takes • shooting stops • ...
czasownik + shooting
Kolokacji: 17
start shooting • hold to several percent shooting • score on shooting • keep shooting • stop shooting • ...
przymiotnik + shooting
Kolokacji: 56
fatal shooting • outside shooting • accidental shooting • poor shooting • recent shooting • ...
przyimek + shooting
Kolokacji: 15
on shooting • before the shooting • after the shooting • during the shooting • about the shooting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • She died almost a year to the day after the shooting.
  • Nothing really seemed to matter to me for a while after the shooting.
  • Three days after the shooting he turned himself in to the police.
  • After the shooting, many people wanted to know why it had happened.
  • He went to bed in the back of the store and did not go outside to see what had happened after the shooting.
  • He knew it was a long shot because no one had called 911 after the shooting.
  • He returned to public life on 29 May, less than two months after the shooting.
  • I spoke to a lot of students after the shooting.
  • He said that must have been about five or ten minutes after the shooting.
  • Three days after the shooting, he was finally learning that that's the way these things went.
12. by shooting = przez zabójstwo by shooting

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.