"during the shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas zabójstwa
  1. during przyimek + shooting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She asked if he would be on the set during shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo