"shooting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shooting rzeczownik

rzeczownik + shooting
Kolokacji: 34
school shooting • percent shooting • police shooting • target shooting • location shooting • ...
shooting + rzeczownik
Kolokacji: 53
shooting guard • shooting death • shooting star • shooting gallery • shooting incident • shooting schedule • ...
shooting + czasownik
Kolokacji: 32
shooting occurs • shooting begins • shooting starts • shooting takes • shooting stops • ...
czasownik + shooting
Kolokacji: 17
start shooting • hold to several percent shooting • score on shooting • keep shooting • stop shooting • ...
przymiotnik + shooting
Kolokacji: 56
fatal shooting • outside shooting • accidental shooting • poor shooting • recent shooting • ...
przyimek + shooting
Kolokacji: 15
on shooting • before the shooting • after the shooting • during the shooting • about the shooting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • She and her son were inside at the time of the shooting.
  • At the time of the shooting, I had not seen the group in months.
  • At the time of the shooting, officials did not know where his father was.
  • He called out behind him, above the sound of the shooting.
  • He said 10 or 11 people were in the house at the time of the shooting.
  • I still have a long way to go in terms of shooting.
  • When the day of shooting came around everything worked out well.
  • After only a few days of shooting, things were not looking good.
  • The film is set in 1957, the present day at the time of shooting.
  • I had no idea what the results of my shooting were.
12. by shooting = przez zabójstwo by shooting

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.