"from shooting" — Słownik kolokacji angielskich

from shooting kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z zabójstwa
  1. from przyimek + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The King held up his hand though, to keep him from shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo