"in the shooting" — Słownik kolokacji angielskich

in the shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w zabójstwie
  1. in przyimek + shooting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They did not know how many people were involved in the shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo