"after shooting" — Słownik kolokacji angielskich

after shooting kolokacja
Popularniejsza odmiana: after the shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po zabójstwie
  1. after przyimek + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She died almost a year to the day after the shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo