BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"shooting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shooting rzeczownik

rzeczownik + shooting
Kolokacji: 34
school shooting • percent shooting • police shooting • target shooting • location shooting • ...
shooting + rzeczownik
Kolokacji: 53
shooting guard • shooting death • shooting star • shooting gallery • shooting incident • shooting schedule • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. shooting star = spadająca gwiazda shooting star
2. shooting victim = ofiara zabójstwa shooting victim
3. shooting slump = gwałtowny spadek zabójstwa shooting slump
4. shooting technique = metoda zabójstwa shooting technique
5. shooting party = grupa osób biorących udział w polowaniu shooting party
6. shooting sport = sport zabójstwa shooting sport
7. F-80 Shooting Star = F-80 spadająca gwiazda F-80 Shooting Star
8. shooting suspect = podejrzany zabójstwa shooting suspect
(4) gallery, lane
Kolokacji: 2
(5) schedule, script
Kolokacji: 2
(7) range, percentage, accuracy
Kolokacji: 3
(9) ability, skill, prowess
Kolokacji: 3
(10) pain, woe
Kolokacji: 2
(11) club, stick
Kolokacji: 2
(12) mode, style
Kolokacji: 2
(13) night, season
Kolokacji: 2
shooting + czasownik
Kolokacji: 32
shooting occurs • shooting begins • shooting starts • shooting takes • shooting stops • ...
czasownik + shooting
Kolokacji: 17
start shooting • hold to several percent shooting • score on shooting • keep shooting • stop shooting • ...
przymiotnik + shooting
Kolokacji: 56
fatal shooting • outside shooting • accidental shooting • poor shooting • recent shooting • ...
przyimek + shooting
Kolokacji: 15
on shooting • before the shooting • after the shooting • during the shooting • about the shooting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.