BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"shooting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shooting rzeczownik

rzeczownik + shooting
Kolokacji: 34
school shooting • percent shooting • police shooting • target shooting • location shooting • ...
shooting + rzeczownik
Kolokacji: 53
shooting guard • shooting death • shooting star • shooting gallery • shooting incident • shooting schedule • ...
shooting + czasownik
Kolokacji: 32
shooting occurs • shooting begins • shooting starts • shooting takes • shooting stops • ...
czasownik + shooting
Kolokacji: 17
start shooting • hold to several percent shooting • score on shooting • keep shooting • stop shooting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. start shooting = zabójstwo początku start shooting
3. keep shooting = kontynuuj strzelanie keep shooting
4. stop shooting = zabójstwo zatrzymania stop shooting
5. begin shooting = zacznij strzelać begin shooting
6. finish shooting = zabójstwo końca finish shooting
7. finish on shooting = koniec o zabójstwie finish on shooting
8. arrest in the shooting = aresztowanie w zabójstwie arrest in the shooting
9. continue shooting = kontynuuj strzelanie continue shooting
10. prevent shootings = nie dopuść do zabójstw prevent shootings
(2) score, investigate, hear
Kolokacji: 3
(3) include, resume
Kolokacji: 2
(4) use, practice
Kolokacji: 2
przymiotnik + shooting
Kolokacji: 56
fatal shooting • outside shooting • accidental shooting • poor shooting • recent shooting • ...
przyimek + shooting
Kolokacji: 15
on shooting • before the shooting • after the shooting • during the shooting • about the shooting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.