"to several percent shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: to the shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aby kilka zabójstwo procentu
  1. to przyimek + shooting rzeczownik
    Silna kolokacja

    School officials said they did not know what had led to the shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo