"with one's shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with the shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś zabójstwo
  1. with przyimek + shooting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "She says they had nothing to do with the shooting at my house?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo