"before shooting" — Słownik kolokacji angielskich

before shooting kolokacja
Popularniejsza odmiana: before the shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed zabójstwem
  1. before przyimek + shooting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Says she saw her leave about an hour before the shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo