"with shooting" — Słownik kolokacji angielskich

with shooting kolokacja
Popularniejsza odmiana: with the shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z zabójstwem
  1. with przyimek + shooting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "She says they had nothing to do with the shooting at my house?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo