BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"shooting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shooting rzeczownik

rzeczownik + shooting
Kolokacji: 34
school shooting • percent shooting • police shooting • target shooting • location shooting • ...
shooting + rzeczownik
Kolokacji: 53
shooting guard • shooting death • shooting star • shooting gallery • shooting incident • shooting schedule • ...
shooting + czasownik
Kolokacji: 32
shooting occurs • shooting begins • shooting starts • shooting takes • shooting stops • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. shooting begins = zabójstwo zaczyna się shooting begins
2. shooting starts = zabójstwo zaczyna się shooting starts
3. shooting stops = zabójstwo kończy się shooting stops
5. shooting ends = zabójstwo kończy shooting ends
6. shooting appears = zabójstwo pojawia się shooting appears
7. shooting erupts = zabójstwo wybucha shooting erupts
8. shooting kills = strzelając z zabić shooting kills
9. shooting stems = zabójstwo powstrzymuje shooting stems
10. shooting resumes = zabójstwo rozpoczyna się na nowo shooting resumes
11. shooting ceases = strzelając z zaprzestanie shooting ceases
(4) go, last
Kolokacji: 2
czasownik + shooting
Kolokacji: 17
start shooting • hold to several percent shooting • score on shooting • keep shooting • stop shooting • ...
przymiotnik + shooting
Kolokacji: 56
fatal shooting • outside shooting • accidental shooting • poor shooting • recent shooting • ...
przyimek + shooting
Kolokacji: 15
on shooting • before the shooting • after the shooting • during the shooting • about the shooting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.