"of shooting" — Słownik kolokacji angielskich

of shooting kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z zabójstwa
  1. of przyimek + shooting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She and her son were inside at the time of the shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo