"about shooting" — Słownik kolokacji angielskich

about shooting kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the shooting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o zabójstwie
  1. about przyimek + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He hasn't been able to tell his family much about the shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo