KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) school, education
Kolokacji: 2
(4) default, priority, precedent
Kolokacji: 3
(8) fantasy, poetry, Goethe
Kolokacji: 3
(9) goal, target, policy, agenda
Kolokacji: 4
(10) campaign, registry
Kolokacji: 2
(13) browser, parameter
Kolokacji: 2
(14) text, psalm, poem, platinum
Kolokacji: 4
(18) university, college, church
Kolokacji: 3
(21) mountain, museum, Riverside
Kolokacji: 3
1. mountain setting = ustawienie górskie mountain setting
  • Giotto uses a few rocks to give the impression of a mountain setting.
  • The mountain setting is an ideal place for them to rest and feed.
  • Solo voice in a mountain setting, near water and forest.
  • This attention is due in part to its magnificent, remote mountain setting.
  • The mountain setting of the festival reminded some of the school's summer camp.
  • This could be a beach, a mountain setting, a meadow, or a scene that you choose.
  • He adapted many popular Victorian styles to the mountain setting.
  • The main tourist appeal is in its rural and mountain setting.
  • Aspen's mountain setting was ideal, but the city's many derelict buildings were a problem.
  • Pinemere is located in a mountain setting, with cabins and a lake.
2. museum setting = sceneria muzealna museum setting
3. riverside setting = ustawienie brzegu rzeki riverside setting
(22) temperature, brightness
Kolokacji: 2
(23) suspension, emergency
Kolokacji: 2
(24) camera, aperture, thermostat
Kolokacji: 3
(25) speed, throttle, stun
Kolokacji: 3
(26) ISO, BIOS
Kolokacji: 2
(27) nightclub, club
Kolokacji: 2
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.