"museum setting" — Słownik kolokacji angielskich

museum setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceneria muzealna
  1. museum rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Outstanding pieces of craftsmanship and woodworking are on view in a museum setting.

    Podobne kolokacje: