"right setting" — Słownik kolokacji angielskich

right setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawe ustawienie
  1. right przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But in the right setting, crabgrass does have its purpose.

    Podobne kolokacje: