"suitable setting" — Słownik kolokacji angielskich

suitable setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednie ustawienie
  1. suitable przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a suitable setting for such a solemn and contemplative occasion.

    Podobne kolokacje: