"correct setting" — Słownik kolokacji angielskich

correct setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwe ustawienie
  1. correct przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Given the correct setting (left), the colours are restored to their proper values.

    Podobne kolokacje: